Toelage kleine hulpmiddelen - Inschrijven

Inschrijvingsformulier (1/2)

Vul eerst de gegevens van de aanvrager (deelnemer) in op pagina 1.
Vervolgens vul je op pagina 2 de overige vragen in en voeg je de verantwoordingstuk(ken) toe.
Vergeet geen kopij van je bankkaart toe te voegen. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor de uitbetaling van de toelage.

Activiteit
2021 Deurne - Kleine hulpmiddelen verbonden aan de woning - BZTH02
Gegevens deelnemer
//
bij voorkeur GSM nummer
Inschrijvingvoorwaarden