Mantelzorgpremie - Inschrijven

Inschrijvingsformulier (1/2)

Vul eerst de gegevens van de mantelzorger (deelnemer) in op pagina 1.
Vervolgens vul je de gegevens van de zorgbehoevende in op pagina 2.
Voeg je het het attest van de Vlaamse zorgverzekering in kader van een zorgbudget of een bewijs van een andere (thuis)zorgpremie toe. Dit attest wordt afgeleverd door het ziekenfonds of Vlaamse overheid.
Vergeet geen kopij van je bankkaart toe te voegen. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor de uitbetaling van de toelage.Activiteit
2021 District Deurne - Mantelzorgpremie - BZMZ02
Gegevens deelnemer
//
bij voorkeur GSM nummer
Inschrijvingvoorwaarden